Educació musical per a primària


El Projecte Pizzicato és una proposta de música per a l'Educació Primària que integra els plantejaments genèrics de la LOMCE i els específics de l'àrea assenyalats en el Currículum Bàsic.

Pizzicato té en compte les tendències més reconegudes en el camp de la pedagogia musical i contribuïx a aconseguir una formació musical rigorosa sense perdre de vista l'element lúdic que comporta a l'aprenentatge de la música.

Descarregar tríptic en pdf
Descarregar tríptic en word